ทดสอสบการทำงานใน gotoknow เพื่อเป็นการยืนยันการทำงานของบล็อก ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548