จะทำให้นครศรีธรรมราช เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตามวิสัยทัศน์ได้อย่างไร ?

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น่าจะเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทั้งหมดในนครศรีธรรมราชทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดระบบการเรียนรู้นี้ เราก็จะก้าวไปรับใช้นครศรีธรรมราชพัฒนาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่สังคมบนฐานความรู้ของประเทศตามที่วาดฝันไว้ไว้

ในวงเรียนรู้คุณอำนวยเมื่อวันที่27ต.ค.ที่ห้องสมุดประชาชนของกศน. บรรยากาศการเรียนรู้สนุกมาก แต่ละตำบลได้ทบทวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาบอกเล่าให้คุณเอื้อฟัง ท่านผู้ว่าสรุปประเด็นว่า มีเรื่องสำคัญคือ รูปแบบบัญชีซึ่งทีมงานจะพัฒนาให้เป็นรูปแบบเดียวในการนำเสนอกลุ่ม แต่ไม่บังคับ คือ ถ้าจะใช้ของชาวบ้านเองก็ได้ แต่หากเป็นของหน่วยสนับสนุนขอให้เป็นรูปแบบเดียว เพื่อไม่ให้ชาวบ้านสับสน เรื่องนี้ที่ประชุมได้มอบให้อ.ยินดี เจ้าแก้ว จากม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นหัวหน้าทีม
ท่านได้ย้ำถึงวิสัยทัศน์ของนครศรีธรรมราชที่เริ่มต้นว่า เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ใน3ส่วนคือ สถาบันการศึกษา นอกโรงเรียน และการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งสำคัญที่สุดเพราะมีคนเกี่ยวข้องด้วยจำนวนมาก ซึ่งเมื่อท่านได้ทบทวนเรื่องการจัดการความรู้ที่พวกเรากำลังดำเนินการอยู่ก็เห็นว่าครอบคลุมการเรียนรู้ทั้ง3ส่วน จึงเป็นเรื่องน่ายินดีมาก และท่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
ผมเองเมื่อเห็นการลปรร.ในวงคุณอำนวยวันนั้นแล้ว ได้เสนอกับท่านว่า หากเราทำให้หน่วยสนับสนุนทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานโดยมีชุมชนเป็นแกนกลางในรูปของนักเรียนจัดการความรู้อย่างนี้ โดยค่อยๆขยายอำเภอละ3ตำบลและขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้ง22อำเภอ การทำงานพัฒนาชุมชนก็จะดำเนินไปอย่างสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง มีการเรียนรู้ภายในอำเภอและข้ามอำเภอ เรียนรู้เชิงประเด็นและเชื่อมโยงประเด็น ซึ่งผมกลับมาคิดต่อว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น่าจะเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทั้งหมดในนครศรีธรรมราชทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดระบบการเรียนรู้นี้ เราก็จะก้าวไปสู่สังคมบนฐานความรู้ตามที่ตั้งใจไว้ โดยมีวงเรียนรู้ของคุณกิจภายในชุมชนเอง คุณกิจเรียนรู้กับคุณอำนวย คุณอำนวยเรียนรู้กับคุณเอื้อและในวงเรียนรู้ของคุณอำนวยเอง รวมทั้งวงเรียนรู้ของคุณเอื้อเองด้วย
ท่านผู้ว่าวิชม ทองสงค์เสริมว่า บางครั้งอาจเรียนรู้ร่วมกันทั้งคุณกิจ คุณอำนวยและคุณเอื้อด้วย วัฒนธรรมในการทำงานพัฒนาชุมชนก็จะเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมความรู้ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นครศรีธรรมราชจึงจะบรรลุวิสัยทัศน์เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตามที่วาดฝันไว้ และเป็นฐานให้กับวิสัยทัศน์ของประเทศที่ต้องการพัฒนาสังคมให้เติบโตบนฐานความรู้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มการเงิน#3#ตำบล#แนวคิด#บูรณาการหน่วยงาน

หมายเลขบันทึก: 6157, เขียน: 31 Oct 2005 @ 17:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)