รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ค.หน่วยงานรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง)

  ติดต่อ

  โครงสร้างการบริหารงานที่เชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ระบบสนับสนุนเอื้ออำนวยให้ขบวนองค์กรการเงินชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในอนาคต  

ค.หน่วยงานรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐคือ ธกส. ออมสินและธ.กรุงไทยดำเนินการสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเชื่อมโยงการเงินของชุมชนเข้าสู่การเงินในระบบ โดยการประสานสนับสนุนของหน่วยงานราชการในพื้นที่ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และ สำนักงานส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งมีการบริหารงานในรูปองค์การมหาชน และพระราชบัญญัติวิสาหกิจ ชุมชนซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานที่เชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ระบบสนับสนุนเอื้ออำนวยให้ขบวนองค์กรการเงินชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

หมายเลขบันทึก: 6141, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:04:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #30#รายงาน#หน่วยจัดการความรู้#พ.ย.#รายงาน1ปี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)