รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ค.หน่วยงานรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง)

โครงสร้างการบริหารงานที่เชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ระบบสนับสนุนเอื้ออำนวยให้ขบวนองค์กรการเงินชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในอนาคต

ค.หน่วยงานรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐคือ ธกส. ออมสินและธ.กรุงไทยดำเนินการสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเชื่อมโยงการเงินของชุมชนเข้าสู่การเงินในระบบ โดยการประสานสนับสนุนของหน่วยงานราชการในพื้นที่ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และ สำนักงานส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งมีการบริหารงานในรูปองค์การมหาชน และพระราชบัญญัติวิสาหกิจ ชุมชนซึ่งมีโครงสร้างการบริหารงานที่เชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ระบบสนับสนุนเอื้ออำนวยให้ขบวนองค์กรการเงินชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#30#รายงาน#หน่วยจัดการความรู้#พ.ย.#รายงาน1ปี

หมายเลขบันทึก: 6141, เขียน: 31 Oct 2005 @ 16:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)