ทำงานดี มีเพื่อน   ในการทำกิจกรรมร่วมกันสำหรับเด็กอนุบาลก็จะเป็นการเล่นเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งในและนอกห้องเรียนเพราะเป็นการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างนิสัยมีความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับเด็กอนุบาลห้องอนุบาล 1 /2   ดังนั้นดิฉันจึงได้ทดลองใช้กิจกรรมเกี่ยวกับการทำความสะอาด  โดยการแบ่งกลุ่มกันเพื่อรับผิดชอบทำความสะอาดห้องเรียนในตอนพักกลางวันโดยกำหนดเป็นตารางดังนี้ตารางเวรทำความสะอาด
วันจันทร์ รูปมด รูปจระเข้ รูปหมู รูปแมลงปอ
วันอังคาร รูปวัว รูปม้า รูปผีเสื้อ รูปนกพิราบ
วันพุธ รูปจิงโจ้ รูปหมี รูปกระต่าย รูปปลาหมึก
วันพฤหัสบดี รูปกุ้ง รูปปลา รูปสิงโต รูปช้าง
วันศุกร์ รูปไก่ รูปกวาง รูปผึ้ง รูปกระรอก
  เด็กจะมีหน้าที่   1.  กวาดห้อง2.  จัดเก็บของเล่นที่วางไม่เรียบร้อย3.  ปูที่นอน4.  ตัดถุงนมให้เพื่อนดื่มตอนบ่ายเด็กจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากเขาจะจำเวรของตนเองได้จากสีของวันว่า  วันนี้วันอะไร แล้วสีอะไร โดยพอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ  เด็กที่มีหน้าที่เวรก็จะรีบกลับมาห้องเพื่อที่จะมาทำหน้าที่ของตน โดยคุณครูจะคอยดูแลโดยจะคอยให้คำแนะนำเรื่องการทำความสะอาดการและปูที่นอนอีกทีเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อย  โดยเขาจะแบ่งหน้าที่กันเอง คือ เมื่อเห็นเพื่อนกวาดห้อง อีกคนก็จะจัดของเล่น และบางทีในวันที่เจ้าของเวรไม่มาโรงเรียน เพื่อนที่ไม่ใช่เวรก็จะแสดงความมีน้ำใจโดยการช่วยทำเวรการทำกิจกรรมนี้ทำให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ และมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนในห้องด้วย