สคส

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

วันนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ค่ะ ข้าพเจ้าก็เข้าเรียนวิชา km ค่ะ อาจารย์ก็ถามว่าพวกเรารู้จักคำว่า สคส. หรือป่าว ในคาบเรียนก็ยังไม่รู้จัก ข้าพเจ้าก็เลยลองเข้าไปหาข้อมูล ก็ search ใน Google นะค่ะ ก็ได้ความรู้เรื่องนี้มาค่ะ ก็เอามาโพสต์ให้ลองอ่านกันดูนะค่ะ และถ้ามีใครมีรายละเอียดมากกว่านี้ก็ช่วย comment ให้ด้วยแล้วกันนะค่ะ แลกเปลื่ยนความรู้กันนะค่ะ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
                       (The Knowledge Management Institute)

องค์กรเพื่อการขับเคลื่อนพลังภาคี เพื่อให้สังคมไทยมีการหา สร้าง ใช้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในทุกหย่อมหญ้า

เชื่อมโยงปัญญา-ความรู้ดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยสังคมไทยกำหนด
ขับเคลื่อนภาคีพูนพลังปัญญา-ความรู้ ทุกหย่อมหญ้าสังคมไทย
ประสานความรู้โลก-ความรู้ท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะร่วมกันของสังคม
ความรู้สู่ความดี ความงาม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข

แนวทางการดำเนินงานของ สคส.

1. สร้างขีดความสามารถในด้านการจัดการความรู้
  เน้นการส่งเสริมงานพัฒนาและวิจัยศาสตร์และรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์กร (Organization-based), การจัดการความรู้เป็นรายประเด็น (Issued-based) และเป็นรายพื้นที่ (Area-based) ภายใต้บริบทของไทย พร้อมทั้งสร้างการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายภาคี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างนักประสานงาน นักอำนวยความสะดวกจัดการความรู้ ณ จุดปฏิบัติการต่างๆ

2. สร้างกระแสการจัดการความรู้ในสังคมไทย
  ใช้การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นมหกรรมความรู้หรือ ตลาดนัดความรู้ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ การตั้งรางวัลชุมชนกิจกรรมความรู้แห่งปี เพื่อสร้างกระแส และกระตุ้นให้คนในสังคมไทยเกิดความสนใจในการใช้การจัดการความรู้ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งใช้วิธีการอื่นๆ และใช้การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง


กิจกรรมเพื่อการเคลื่อนเครือข่ายภาคี

1.การจัดการประชุมวิชาการ

  ในปี 2547 สคส. กำหนดจัดการประชุมวิชาการเป็นประจำทุก 2 เดือน โดยมีวิทยากรบรรยาย 1-2 คน ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งและเรื่องเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคี หรือผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้กำหนดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ สคส. และ / หรือ ผ่านสื่อเผยแพร่อื่นๆ
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด


2.การขับเคลื่อนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ สคส. (http://www.kmi.or.th) คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นที่เสมือนสำหรับการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ มีข้อมูลความรู้เชิงทฤษฎี และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายบุคคล องค์กร ตลอดจนฐานข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ
ซีดี / วีซีดี ด้านการจัดการความรู้ โดย สคส. จัดทำซีดี / วีซีดีการประชุมวิชาการด้านการจัดการความรู้ และตัวอย่าง / ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ที่น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่เป็นประจำ


3.การขับเคลื่อนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
จดหมายข่าว
ถักทอสายใยแห่งความรู้ กำหนดออกราย 2 เดือน เป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ระหว่างเครือข่ายภาคีในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่น โดย สคส. จะจัดทำหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาด้านการจัดการความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในบริบทต่างๆ ออกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื้อความรู้ในสิ่งพิมพ์บางส่วน อาจมาจากการทำงานภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีที่น่าสนใจ


http://www.kmi.or.th/about.html

http://www.kmi.or.th/kM_knowledge_manage.html

 

ส่วนถ้าใครที่อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็ลองเข้าไปหาอ่านเพิ่มเติมกันตาม URL ของเวปไซด์ที่อยู่ด้านบน หรือเข้าไปใน www.google.co.th แล้ว search คำว่า สคส.  ดูนะค่ะ มีให้อ่านเยอะแยะค่ะ   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge managment system

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม#สคส.#km#(สคส.)

หมายเลขบันทึก: 61614, เขียน: 21 Nov 2006 @ 13:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)