GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนครั้งที่3

ความพยายามจะนำพาเราสู่ความสำเร็จ

    ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเรียนวิชานวัตกรรมการศึกษาในวันนี้

  วันนี้ข้าพเจ้าได้เรียนเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลชั้นสูงโดยการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซด์ต่างๆ  เช่นในเว็บไซด์ของ www.yahoo.com  และ www. google.com

  ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแพลนเน็ตเพื่อเชื่อมโยงกับผู้อื่นและในวันนี้ข้าพเจ้าก็ไดรับความรู้เกี่ยวกับการ zip ข้อมูลซึ่งเป็นการบีบอัดข้อมูลให้มีพื้นที่น้อยลงแต่เนื้อหายังคงเดิมเพื่อสะดวกต่อการส่งงานต่างๆ

   สิ่งที่ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในวันนี้คือ

ข้าพเจ้าได้ฝึกการ zip ข้อมูลแล้วแลกเปลี่ยนส่งกับเพื่อนเพื่อดูผลที่ได้รับว่าเป็นเช่นไร จากนั้นข้าพเจ้าก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลต่างๆ  และวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแพลนเน็ตเชี่ยวโยงกับเพื่อนๆด้วย

สิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้

จากการเรียนในวันนี้มีสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่นการที่ข้าพเจ้าจะส่งงานอาจารย์ก็สามารถzipส่งได้เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนแต่พื้นที่น้อยลง และข้าพเจ้าก็สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆที่ต้องการเรียนรู้ได้จากเว็บต่างๆที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 61611
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)