• ท่านผู้อ่านจำประสบการณ์บริจาคเลือดครั้งแรกได้ไหมครับ... ผู้เขียนบริจาคเลือดครั้งแรกที่ศูนย์ฝึกรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร

พอได้ยินประกาศว่า ใครบริจาคเลือด... ไม่ต้องฝึกวันนี้ เสร็จแล้วให้กลับบ้านได้เลย ผู้เขียนรีบไปให้เลือดทันที

 

 • ทุกวันนี้ยังคงนึกถึงพระคุณของคณะอาจารย์ครูฝึก โรงพยาบาลที่ไปออกหน่วย และสภากาชาดไทยเสมอมา เพราะซาบซึ้ง และประทับใจกับการบริจาคเลือดครั้งแรกมากเป็นพิเศษ

โรงพยาบาลที่ผู้เขียนทำงานคงจะคล้ายโรงพยาบาลอื่นๆ แทบทุกแห่งทั่วประเทศที่ว่า เลือดมักจะขาดเสมอ

 

 

ปีนี้ (2549) มีนิสิตรังสีเทคนิค มน. ไปฝึกงาน 4 ท่านได้แก่

 • คุณพัฒนา แจ้งสว่าง / ป้อม
 • คุณโนรี สรรเพชุดามณี / โน่
 • คุณศิริพรรณ รักษาคำ / เชอรี่
 • คุณธวัชชัย ตาลผัด / ต้น

 

นิสิตรุ่นนี้บริจาคเลือดให้โรงพยาบาลครบ 4 ท่าน จึงขออนุโมทนา และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

 • อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิคมีสมุดบันทึกการฝึกงานพร้อม เช่น ถ่ายฟีล์มอะไรไปบ้าง ให้ลงวันที่ และอาจารย์ผู้ฝึกสอนไว้ ฯลฯ

นิสิตรุ่นแรกดูจะกลุ้มใจที่ผ่านการฝึกงานไม่ครบทุกประเภท ถ่ายภาพเอกซเรย์ได้ไม่ครบ จึงมีการติดต่ออาจารย์... ขอแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งฝึกที่โรงพยาบาลลำปาง อีกกลุ่มหนึ่งฝึกที่ศูนย์มะเร็งลำปาง

 

 • โรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลใหญ่ มีการถ่ายภาพเอกซเรย์ครบทั้งตัว(จากหัวจรดปลายเท้า) ส่วนศูนย์มะเร็งลำปางมีที่พัก ทำให้นิสิตประหยัดค่าเช่าที่พัก และดูจะปลอดภัยกว่าไปหาที่พักข้างนอก

โรงพยาบาลผู้เขียนเพิ่งเปิดใช้อาคารใหม่... ย้ายของในช่วงวันที่ 17-19 พฤศจิกายน นิสิตรังสีเทคนิคจึงได้บริจาคเลือดเป็นคนแรก... จะกล่าวว่า ทำพิธีเปิดตึกด้วยการหลั่งเลือด(บริจาค)ก็คงจะได้

 

 • เชอรี่เป็นนิสิตที่เก่งมากในทัศนะของผู้เขียน... สอบได้นักธรรมโทมาเสียด้วย ปกติเธอมักจะไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนคุณแม่บริจาคเลือด และยังไม่เคยบริจาคเลือดมาก่อน

ต้นบริจาคเลือดมาก่อน 2 ครั้ง การให้เลือดครั้งที่ 3 จึงดูไม่แปลกอะไร เรียนเชิญท่านผู้อ่านมาชมบรรยากาศบริจาคเลือดเปิดตึกกันครับ...

 

 • ภาพที่ 1: "กล้าๆ กลัวๆ กับการบริจาคเลือดครั้งแรก" อาจารย์จุ๋ม(เสื้อเหลืองศิษย์เก่า มน.) และอาจารย์กิ๊ฟต์หาเส้นกันใหญ่ เพราะไม่ค่อยมีเส้น (เส้นเลือดเล็ก)

 • ภาพที่ 2: "บริจาคเสร็จรีบดมยาทันที"

 •  ภาพที่ 3: หลังดมยา(ดม)... ลุกขึ้นมา ทำท่าใจสู้ ชู 2 นิ้ว

 • ภาพที่ 3: บริจาคเสร็จแล้ว... เชอรี่กับต้นช่วยพลิกถุงเลือดให้คุณบุญชู (สหายธรรมของผู้เขียนแวะไปบริจาคด้วย) การพลิกถุงเลือดช่วยให้เลือดผสมน้ำยากันเลือดแข็งตัว เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในถุง

 • ภาพที่ 4: ภาพนิสิตรังสีเทคนิค(เชอรี่กับต้น)ช่วยพลิกถุงเลือดอีกมุมหนึ่ง

ต่อไปเชอรี่คงไม่ต้องไปเป็นเพื่อนคุณแม่บริจาคเลือด และนั่งรอเฉยๆ อีกต่อไปแล้ว... คราวนี้คงจะได้บริจาคเลือดเป็นประจำทั้งคุณแม่ และคุณลูกทีเดียว...

เชิญชมภาพใหญ่ (1,2) ที่นี่:

 เชิญชมภาพใหญ่ (3,4) ที่นี่:

เชิญชมภาพใหญ่ (5,6) ที่นี่:

เชิญชมภาพใหญ่ (7) ที่นี่:
 • ภาพเชอรี่กับต้นช่วยเขย่าถุงเลือดเบาๆ เพื่อให้น้ำยากันเลือดแข็งตัวผสมกับเลือดได้ดี จะได้ไม่เกิดลิ่มเลือดในถุง -----> [     Click     ] หรือที่นี่ > http://gotoknow.org/file/wullopporn/061121Donation07.jpg