ความเห็น 101484

เชอรี่บริจาคเลือดครั้งแรก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์เมตตา...

 • เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ... ห้องบริจาคเลือด มอ. มีความเป็นมิตรกับผู้บริจาคสูง (user-friendly)
 • ผมเองมีประสบการณ์บริจาคเลือดที่ มอ. เป็นประจำตอนเป็นนักศึกษา

ครั้งที่ประทับใจมากคือ อาจารย์ที่เจาะเลือดท่านบอกว่า ตอนนี้ขาดเกล็กเลือด... คราวนี้ขอแถม(เก็บเลือด)ไปมากหน่อย > มากจนถุงพองกลมเลย

 • ห้องบริจาคเลือดที่ดีเยี่ยมในทัศนะของผมคือ โรงพยาบาลลำปาง... เปิดบริการทุกวัน รับเลือดถึง 5 ทุ่มทุกวัน

พยาบาลศูนย์มะเร็งลำปางบริจาคเลือดเป็นประจำกันมาก... ท่านเหล่านี้อุตส่าห์นั่งรถไปประมาณ 9.5 กิโลฯ ไปให้ที่โรงพยาบาลลำปาง

 • เพราะที่นั่น...
  (1). เจ้าหน้าที่พูดจาดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งที่บ่อยครั้งผู้บริจาคมากจนเลยเวลาอาหารเที่ยง
  (2). บริการเร็วแบบ ATM... ทุกขั้นตอนเร็ว และมีระบบ
  (3). เจาะเร็วมาก ครั้งเดียวได้ เจ็บน้อยมาก (อาจจะนับเป็นระดับ 400-600 มิลลิวินาที เพราะเข็มผ่านผิวหนังเร็วมาก)...

การนอนก่อนบริจาคเลือด... คำแนะนำของไทยแนะนำให้นอนอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

 • ช่วงเวลาที่เรานอน โดยเฉพาะ 0.30-02.00 น. จะมีการหลั่งฮอร์โมนเจริญเติบโต (growth hormone) ทำให้ร่างกายสร้างเลือดได้เต็มที่
 • การอดนอนอาจทำให้เสี่ยงต่อความดันเลือดต่ำ หรือเป็นลมหลังบริจาคเลือดได้ง่าย

วิธีป้องกันเป็นลมหลังบริจาคเลือดง่ายๆ ได้แก่

 • การดื่มน้ำให้พอ 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค สังเกตสีปัสสาวะ... ควรจะไม่เห็นสี หรือสีเหลืองจาง ไม่ใช่เหลืองเข้มทั้งวัน
 • หลังบริจาคให้ดื่มน้ำมากหน่อยไป 2 วัน (48 ชั่วโมง) เพื่อให้ปริมาตรเลือดไม่ตกลงไปมาก (ช่วงแรกปริมาตรเลือดจะลดลง ซึ่งชดเชยได้ด้วยการดื่มน้ำ)

ขอกราบอนุโมทนาสาธุการกับอาจารย์ และท่านผู้อ่านทุกท่านที่บริจาคเลือด อวัยวะ หรือสนับสนุน เช่น บริจาคของว่าง เครื่องดื่ม พลาสเตอร์ยา ฯลฯ ให้ผู้บริจาคเลือด... สาธุ สาธุ สาธุ