​ชีวิตที่พอเพียง : 2757. เถียงตัวเอง ใครทำให้เราอ้วน

บันทึกนี้ ของผมบอกว่าอุตสาหกรรมอาหาร กับขบวนการทุนนิยมบริโภคนิยม ทำให้เราอ้วน โดยมีเล่ห์เพทุบายสารพัด

วันนี้ขอเถียงตัวเองว่า ไม่จริง


คนที่ทำให้เราอ้วนจริงๆ แล้วคือตัวเราเอง


เพราะเราควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่รู้จักกำกับตัวเองว่าอะไรควรกิน อะไรไม่ควรกิน เมื่อไรควรกิน เมื่อไรไม่ควรกิน เอาแคลอรีเข้าตัวมากเกินย่อมอ้วน และค่อยๆ อ้วนโดยไม่รู้ตัว


สุขภาวะของคนอยู่ที่ตัวเราเอง เป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด และปัจจัยหลักคือความสามารถในการกำกับหรือบังคับใจตนเอง ที่เรียกว่า EF & Self Regulation ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องฝึก
วิจารณ์ พานิช

๒๕ ส.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)