เรียนควบคุมตนเอง

          บทความเรื่อง Learning How to Exert Self-Control เขียนโดย Pamela Druckerman น่าอ่านมาก

          เป็นเรื่องของ marshmallow experiment อันมีชื่อเสียง ทดลองเมื่อ ๕๐ ปีมาแล้ว โดยศาสตราจารย์ วอลเทอร์ มีเชล (Walter Mischel) ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด ที่แสดงให้เห็นว่า เด็กวัยเด็กเล็กที่มีความสามารถบังคับใจตนเองได้ ให้รอรับผลดีกว่าในระยะยาว ที่เรียกว่า delayed gratification หรือน่าจะเรียกในภาษาไทยว่า รู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวาน โตขึ้นจะมีชีวิตที่ดีกว่าเด็กที่บังคับใจตนเองไม่ได้

          นี่คือที่มาของความรู้เรื่อง EF และมีกล่าวไว้โดยพิสดารในหนังสือ เลี้ยงให้รุ่ง

          ศาสตราจารย์ วอลเทอร์ มีเชล กำลังออกหนังสือเล่มใหม่ ชื่อ The MarshmallowTest : Understanding Self-control and How to Master It วางตลาดวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

          การศึกษาต้องฝึกฝนความสามารถในการควบคุมตนเอง หรือการบังคับใจตนเอง ให้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วย ไม่ใช่แค่เรียนวิชา

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ก.ย. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)