กิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขกับคนที่เรารัก

กิจกรรมตามความสนใจที่เลือกทำ คือ การจัดสวน ปลูกต้นไม้ และตกแต่งบ้านกับครอบครัว เนื่องจากการจัดสวน ตกแต่งบ้านนั้น มีกิจกรรมให้ทำอย่างหลากหลาย ซึ่งคนในครอบครัวสามารถเลือกทำในสิ่งที่ตนสนใจได้ เช่นคุณพ่อชอบปลูกต้นไม้ ส่วนคุณแม่ชอบปลูกดอกไม้ แต่ลูกๆชอบวาดภาพก็จะไประบายสี หรือทาสีกำแพง ซึ่งกิจกรรมนี้จะสามารถทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถมีความสุขในการทำได้ ทำให้ทุกๆรู้สึกดี และผลที่ได้จากการทำกิจกรรมคือ ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น คือเมื่อก่อนบริเวณบ้าน อาจจะรก ไม่น่าอยู่มองไปทางไหนก็ดูเกะกะไปหมด แต่พอได้ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันปรับเปลี่ยนตกแต่งใหม่แล้ว เมื่อทุกคนได้มองเห็นไปยังการเปลี่สนแปลงของบริเวณบ้าน ก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ช่วยกันทำ คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวก็มากขึ้น ใกล้ชิดกันมากขึ้น ต่อให้สวนที่ช่วยกันจัด หรือบริเวณบ้านที่ช่วยกันตกแต่ง อาจจะออกมาไม่ได้สวยงามมาก แต่ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ทุกคนในครอบครัวจะได้รับจากกิจกรรมนี้คือ "ความสุข" และ "ครอบครัวที่อบอุ่น" นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดกับเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)