ใจสื่อใจ PEOP&MOHO

>>>จัดกิจกรรมให้กับคนทั่วไปหรือผู้ป่วยที่สนใจ(PEOP)

การจัดให้ผู้รับบริการเข้ามาสื่อสารกัน โดยที่ผู้รับบริการห้ามพูดออกเสียงหรือแม้แต่กระซิบ

มีวิธีดังนี้ 1.มองตาซึ่งกันและกัน 2.ถามความเป็นอยู่ สบายดีไหม 3.ตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง 4.ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การวาดรูป การเต้น

โดยแต่ละขั้นก็จะมีผู้ให้บริการคอยบอกว่า ตอนนี้ให้พูดคุยเกี่ยวกับอะไร และในตอนสุดท้าย จะให้แต่ละคนที่ได้รับบริการได้พูดคุยกันว่า มีความรู้สึกเช่นไรกับกิจกรรมนี้

>>>จัดกิจกรรมให้กับผู้พิการทางการสื่อความหมาย (MOHO)

โดยให้ผู้ที่สนใจอยากที่จะมาสื่อสารหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้พิการทางการสื่อความหมาย ซึ่งจะทำตามความสนใจของผู้พิการทางการสื่อความหมาย เพื่อเน้นให้คนทั่วไปได้เปิดใจต้อนรับการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่มีความหมายต่อจิตใจของผู้พิการทางการสื่อความหมาย

จุดประสงค์:เพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าใจในการสื่อสารว่า ถ้าคนที่พูดไม่ได้เขามีความรู้สึกอย่างไร แล้วถ้าเราพูดไม่ได้บ้างล่ะ เราจะใช้วิธีการสื่อสารให้เขาเข้าใจได้อย่างไร และกิจกรรมนี้เป็นการสื่อถึง การใช้ใจฟัง เป็นการสบตาก็เข้าใจ เพื่อที่จะเข้าใจคนที่เขาพูดไม่ได้

IMG_4933.MOVIMG_4933.MOV

นางสาวทิพาพร ปัทมะเสวี PTOT 5923008 @MU

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)