"สัปดาห์แห่งการสอบ 1 " 25 กรกฎาคม 2559

หลังจากกลับบ้านชาร์ทพลังมาเต็มที่ วันเปิดเรียนวันนี้ก็ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องสอบกลางภาค ซึ่งในการสอบกลางภาคก็จะเป็นเหมือนกับการสอบเพื่อเก็บคะแนนนักเรียน ในวันนี้จะเป็นการสอบวิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1 ข้อสอบเป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรมากมาย แค่ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วตอบว่าในภาพมีจำนวนเท่าไร จากนั้นให้กากบาททับจำนวนนั้น พอทำเสร็จครูก็นำข้อสอบไปตรวจทันทีปรากฎว่าเด็กๆสามารถทำกันได้ทุกคน คะแนนสอบออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งห้อง เป็นที่น่าภูมิใจของครูที่ไม่มีนักเรียนทำข้อสอบตก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)