ผมไม่ใช่ คนดี ที่ไม่ผิด

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมไม่ใช่ คนดี ที่ไม่ผิด

ผมมีศิษย์ มีครู รู้เรียนสอน
ผมมีอคติ มีนิวรณ์
มีกองฟอน เผากาย ตอนตายแล้ว
มีกิเลส ตัณหา ประสาฉัน
เพราะไม่ใช่ อรหันต์ ชั้นดวงแก้ว
อยู่ในชั้น ปุถุชน คนมีแนว
ที่ิ้กล้าแกล้ว ด้วยใจเพียร จะเรียนรู้
ศาสนา วัฒนธรรม ประจำชาติ
ผ่องผุดผาด ซ่อนเร้น หรือเห็นอยู่
ผมจะขอ แคะไค้ เข้าไปดู
และเป็นผู้ เผยแผ่ กระแสธรรม
ผมรักพระไตรรัตน์และศรัทธา
ด้วยปัญญา แบบวิญญู ผู้ดื่มด่ำ
ความเขลาขลาด พลาดพลั้ง ยังประจำ
เฝ้าเรียนร่ำ ปฏิบัติ หวังขัดเกลา
ยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่า ข้ายิ่งโง่
ยิ่งคุยโว ยิ่งรู้ว่า ข้าโฉดเขลา
ยิ่งอวดเก่ง ยิ่งรู้ว่า ปัญญาเบา
ยิ่งอวดใหญ่ รู้ใจเรา เล็กนิดเดียว
ยิ่งอวดรวย ยิ่งล้น ยิ่งจนชัด
ยิ่งอวดว่า ปากจัด เห็นปากเบี้ยว
ยิ่งอวดว่า ดังเด่น เห็นซีดเซียว
ยิ่งอวดเปรี้ยว ยิ่งเห็นเข้ม เค็มทั้งตัว
จึงคิดว่า ต่อแต่นี้ ดีอย่าอวด
แต่ต้องตรวจ ความดี ให้มีทั่ว
ทั้งลาภยศ สรรเสริญเศร้าอย่าเมามัว
ความดีชั่ว โลกเห็น เป็นตามกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)