โครงการเกษตรอินทรีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 25 กันยายน 2559 ครั้งที่ 5

หลังจากที่ตากดินทิ้งไว้ 5 วันแล้ว แปลงที่ 1 คลุกเค้าดินกับปุ๋ยคอก( ขี้ไก่ผสมแกบ ) แปลงที่ 2 คลุกเค้าดินกับปุ๋ยคอก( ขี้วัว ) ส่วนแปลงที่ 3 ไม่ต้องคลุกเค้าปุ๋ยคอกกับดิน เป็นการปรับปรุงสภาพทางกายภาพและเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน พรวนย่อยหน้าดินให้มีขนาดเล็กโดยเฉพาะการปลูกแบบหว่านเมล็ดลงในแปลงโดยตรง เมล็ดจะตกลงไปในดินลึกทำให้งอกยากมาก และปรับหลังแปลงให้เรียบเสมอกันอย่าให้หลังแปลงเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะจะทำให้ผักขึ้นไม่สม่ำเสมอกันทั้งแปลงปุ๋ยคอกที่ตากแห้งแล้ว พร้อมที่จะนำไปใช้คลุกเคล้าลงในดินและไว้ใส่ในแปลงผักเพื่อบำรุงผักในแปลงเก็บปุ๋ยคอก ( ขี้วัว ) ที่แห้งแล้วใส่กระสอบพร้อมที่จะนำไปใช้
โรยปุ๋ยคอกลงในแปลงเตรียมพร้อมที่จะคลุกเคล้ากับดินคลุกเคล้าปุ๋ยคอกกับดินโดยใช้จอบคลุกเคล้าและพรวนย่อยดินให้เป็นเม็ดเล็กๆปรับหลังแปลงให้เรียบเสมอกัน


หว่านเมล็ดผักบุ้งจีนลงในแปลง
นำฟางข้าวมาคลุมบนแปลงที่หว่านเมล็ดผักบุ้งจีนเรียบร้อยแล้วเพื่อรักษาความชื้น

รดน้ำแปลงผักบุ้งจีน ที่นำฟางข้าวคลุมเพื่อรักษาความชื้นเรียบร้อยแล้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรอินทรีย์ ตำบล เจดีย์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ห้อง 57/41ความเห็น (0)