​ชดใช้คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการความรับผิดทางละเมิด ได้พิจารณาแล้วว่าให้นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมตรี รับผิดเสียหายจากการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 เป็นการเฉพาะตัวแต่เพียงผู้เดียว ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าความเสียหาย 1 แสน 8 หมื่นล้านบาท หรือ 35,717 ล้านบาท

ชดใช้คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย

ข่าวมติคณะกรรมการรับผิดทางละเมิด เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว ที่ก่อความเสียหายแก่ชาติ ๑.๘ แสนล้านบาท ซึ่งอ่านได้ ที่นี่ เป็นเครื่องบอกว่า คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ก็ต้องมีผู้รับผิดชอบ

วิจารณ์ พานิช

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)