สิ่งดีๆที่อยากทำให้กับคนที่เรารัก คนที่เราคิดถึง ครอบครัว หรือผู้ป่วยที่เราอยากดูแล

กิจกรรมที่จะทำคือ กิจกรรมภาพสะท้อน ทำกิจกรรมนี้เพื่อนสะท้อนพฤติกรรมของคนคนนึงว่า คนที่กล่าวถึงนั้นมีพฤติกรรมเช่นไร อย่างไร เปลี่ยนไปไหม หากเปลี่ยนไปนั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร อีกทั้งกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้ที่ถูกกล่าวถึงรู้จักตัวเองมากขึ้น เพราะจะทำให้เห็นพฤติกรรมของตนเองในมุมมองของคนอื่น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำกันเป็นกลุ่มสามารถทำโดย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเขียนชื่อของตนลงบนกระดาษ และทำการม้วนใส่กล่องเพื่อจับฉลาก ให้ผู้ร่วมกิจกรรมจับฉลาก เพื่อดูว่าตนนั้นต้องแสดงพฤติกรรมของผู้ใดในมุมมองของตน และพูดถึงนิสัยของเขาไม่ว่าจะโน้มไปทางบวกหรือทางลบก็ตาม แต่คำพูดที่พูดนั้นไม่ควรกระทบจิตใจของผู้ที่เรากล่าวถึงมากนัก เมื่อพูดจบก็ให้คนที่เหลือทายว่าพฤติกรรมที่ผู้ร่วมกิจกรรมแสดงนั้น เป็นพฤติกรรมของคนๆใด

ฉันคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงตัวตนของเราในมุมมองของคนอื่นซึ่งสามารถทำให้เราปรับพฤติกรรมต่างๆไปในทางที่ดีได้ไม่น้อยก็มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)