สิ่งดีๆที่อยากทำให้คนที่เรารัก

กิจกรรมดีๆที่อยากทำกับคนที่เรารัก คือ การไป Picnic กับครอบครัว

การไปPicnic กับครอบครัวที่สวนสาธารณะ นั่งชมบรรยากาศต้นไม้ที่ร่มรื่น ริมแม่น้ำ นั่งรับประทานอาหารเช้ากัน พร้อมกับมีการพูดคุย เล่าเรื่องกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการระบายความเครียดที่อยู่ในใจ พร้อมกับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ครอบครัวมีเวลา มีการพูดคุยกันมากขึ้น ก่อนที่จะไปที่สวนสาธารณะ ก็จะมีการช่วยกันเตรียมอาหาร จัดอาหารใส่ตะกร้า ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวเกิดความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกัน โดยแม่เป็นคนทำอาหารเช้า ซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่แมทำอยู่แล้ว แต่จะพิเศษมากขึ้น โดยเดิมทีจะทำอาหารแล้วรับประทานที่โต๊ะ แต่กิจกรรมPicnicนี้ จะเตรียมอาหารไปทานนอกสถานที่ โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับครอบครัว เพราะ ครอบครัวข้าพเจ้าชอบการไปเที่ยตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ครอบครัวเกิดความกระตือรือร้นมากขึ้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการนั่งพูดคุยกัน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ และความใกล้ชิดกับคนในครอบครัว ทำให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใส คลายความเครียดที่เกิดจากงานที่ทำได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งดีๆที่อยากทำให้คนที่เรารักความเห็น (0)