160925-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด V – Village

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Village นาม รูปพหูพจน์ Villages”

(CD) ให้ความหมาย “village” คือ

“กลุ่มหนึ่งของ บ้าน/ร้านค้า และอาคารแบบอื่น”

ขนาดเล็กกว่า “town” และใหญ่กว่า “hamlet”

โดยเฉพาะ ที่ตั้งอยู่ ในหรือใกล้กับ “countryside” (เขตชนบท)

และ หมายถึง “ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน “village” นั้น ถือเป็น ชุมชน

และ หมายถึง a residential complex” สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่น การแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ เช่น “Olympic village”

และ ใน UsE หมายถึง “ชุมชนขนาดเล็ก ที่มีอำนาจจำกัด”


(Wiktionary) ให้ความหมาย นาม “village”

ใน BrE คือ “rural habitat” (ที่อยู่อาศัยในชนบท) มีโบสถ์ แต่ไม่มีตลาด

ใน Australia คือ “ชุมชนที่จัดตั้งใหม่” (planned community)

เช่น ชุมชนคนเกษียณอายุ (retirement community) หรือ shopping district

(AHD) ให้คำจำกัดความ “village” ว่า ใน US หมายถึง

“ชุมชนที่รวมตัวกัน ขนาดเล็ก มีพลเมืองน้อยกว่า town.”

และ หมายถึง สถานที่ ที่กลุ่มสัตว์ ชนิดหนึ่ง พักอาศัยอยู่รวมกันหนาแน่น เช่น

‘A prairie dog village.’

(CED) อธิบายว่า “village” ใน New Zealand หมายถึง

“a self-contained city area” มีร้านค้าเป็นของตนเอง

(OALD) แนะนำว่า

เมื่อกล่าวถึง “small towns” ใน US อย่าเรียกว่าเป็น “village”

เพราะใน UsE ใช้ “village” ในความหมาย

“สถานที่ขนาดเล็กในประเทศอื่น ที่ดูเหมือนเป็นแบบโบราณ มากกว่าเมืองใน US”

‘We visited towns and villages all over Spain.’

“A fishing/mountain/seaside village.’

ใน BrE ใช้ “the village” ให้หมายถึง

“ผู้คนที่อาศัยอยู่ใน a village”

‘The whole village was invited to the party.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)