ภาษาไทยของเรา (19 กันยายน 2559)

สำหรับเช้าวันจันทร์นี้ ฉันก็ได้จัดผลงานนักเรียนที่ให้นักเรียนทำตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา นำมาคัดเรียงลำดับที่ 8 ลำดับ

ผลงานที่ให้นักเรียนทำคือ การแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

ผลจากการคัดผลงาน มีดังนี้เมื่อคัดผลงานของนักเรียนได้แล้ว ฉันก็ได้มีการให้รางวัลเพื่อเป็นการให้กำลังใจที่จะทำงานในครั้งต่อๆไปด้วย

และในตอนก่อนกลับบ้านของนักเรียนวันนี้ ฉันก็ได้ให้นักเรียนมาฝึกอ่านประโยคหรือบทความกับฉันก่อนที่จะกลับบ้านคนละ 5 บรรทัด

เพื่อที่จะเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านการอ่าน ด้วยตนเอง
เมื่อให้นักเรียนกลับบ้านกันจนหมดแล้ว

ฉันก็มีภารกิจที่จะต้องทำต่ออีก ก็คือ การซ้อมเด็กนักเรียนในการจับใจความสำคัญ ที่จะต้องไปแข่งขันในอีกสัปดาห์หน้าแล้ว

วันนี้เป็นการจับใจสำคัญโดยการเล่าเรื่องเป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้าแข่งขันทักษะวิชาการทุกคนนะคะ :)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกรทิพย์ นุแปงถา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)