กิจกรรมลูกเสือ : การตรวจเครื่องแต่งกาย (21 กันยายน 2559)

คาบเรียนรายวิชา "ลูกเสือ"
เด็ก ๆ มักดีใจเมื่อถึงชั่วโมงนี้
เพราะเรียนลูกเสือทีไร
ก็มักจะได้ลงไปเรียน
ข้างนอกห้องเรียนเสมอ

วันนี้เด็ก ๆ ได้ทำแกรนด์ฮาว
และเรียนเรื่อง การตรวจเครื่องแบบ
การตรวจนี้ ทำโดยหัวหน้าหมู่
ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมาก
เด็ก ป.1 ตัวเล็กๆ กำลัง
ตรวจเครื่องแบบให้เพื่อน
สายตาที่ตั้งใจสุดๆ นั้น
ทำให้ฉันต้องถ่ายภาพไว้
เพื่อเป็นทีระลึกไว้ว่า


...ขนาดตัวไม่สำคัญ ความตั้งใจต่างหาก
ที่จะตัดสินว่า เราโตพอหรือปล่าว...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)