สวัสดีค่ะชาว Blog ทุกท่าน

           ดิฉันได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ให้เป็นผู้ดูแล Blog : I read, you share. ซึ่งจะเป็น Blog ที่นำความรู้จากการอ่านหนังสือ อ่านข่าวจาก website ชั้นนำของโลกต่าง ๆ มาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ติดตามเป็นระยะ ๆ

           ท่านอาจารย์จีระมักจะสอนดิฉันเสมอ ๆ ว่า "เราต้องถามตัวเองทุกวันว่าเราได้ความรู้ใหม่ ๆ มาโดยวิธีอะไร?" สำหรับตัวท่านแล้วท่านหาความรู้ทุกวัน ทั้งจากการอ่านหนังสือดี ๆ การหาข้อมูลจาก website การได้เจอคนเก่ง ๆ ทุกวัน เพราะในยุคนี้ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การมีความรู้ที่สด ข้ามศาสตร์คือข้อได้เปรียบ เพราะการมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้เท่านั้นจึงทำให้เรามีทุนทางปัญญาที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปได้

            ดิฉันหวังว่า Blog นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน และขอให้ทุกท่านติดตาม Blog นี้อย่างสม่ำเสมอ การมีความรู้ที่สดและข้ามศาสตร์ก็คงไม่ยากสำหรับดิฉันและท่านอีกต่อไปค่ะ

                                                        วราพร  ชูภักดี