• จากการที่อาจารย์ได้ให้ไปทำ mind map เรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์ รุ้สึกว่าจะได้ควารุ้ และมีทักาะจากการทำมาก เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยตรง
  • วันนี้เป็นวันที่ฉันต้องmapให้อาจารย์ จึงรู้สึกตื่นเต้นมากพอสมควร