วันนี้วันที่  20  /11/49  วันนี้ตอ้งมาทำงานส่งอาจารย์ แต่เช้า  เหนื่อยมากแต่ต้องพยายามทำให้เสร็จ  เนื่องจากพรุ่งนี้เราต้องเรียน  แต่เมื่อวันนี้ งานก็เสร็จไปเกือบครึ่งดีใจมาก   เหมือนกับที่เพิ่อนเคยบอกว่าความพยายามอยู่ทีไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั้น