จัดให้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกวันศุกร์ที่ 2 และ วันศุกร์ที่ 4 ของเดือน ที่หน่วยมะเร็ง