เด็กๆไม่ยอมนอนกลางวัน   ในช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวลานอนพักผ่อนของเด็กๆ จะมีเด็กอยู่ประมาณ4-5คน ไม่ยอมหลับและชอบแกล้งเพื่อน คุยกันเสียงดัง รบกวนเด็กๆที่นอนหลับ วันหนึ่งครูจึงเปิดซีดีนิทานที่เด็กๆชอบดู เมื่อถึงตอนที่สนุกและเด็กๆสนใจ ครูก็ปิดแล้วบอกเด็กๆว่า จะดูตอนต่อไปเมื่อเด็กๆตื่นนอน เด็กที่นอนไม่หลับก็พยายามหลับตา เพื่อจะได้ดูนิทานที่ยังไม่จบต่อ ขุมความรู้ -        การสร้างข้อตกลง -        ซีดีนิทาน แก่นความรู้            เทคโนโลยี