การเบิกวัสดุอยากได้เร็วเขียนใบเบิกรอตัดใบเบิกแล้วนำใบเบิกไปที่ผู้จ่ายพัสดุเพื่อจ่ายตามจำนวนที่ท่านเบิก(รอรับไปเลย)