การล้างมือ  เป็นมาตรการที่สำคัญที่ช่วยป้องกันและลดอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด