วันนี้มีเพื่อนมาช่วยสอนการตกแต่งบล็อกทำให้ฉันได้ตกแต่งบล็อกของได้และทำเป็นฉันขอขอบคุณเพื่อนของฉันมากเลย