แปรงพู่กันแต่งหน้าขนแปรงจะหลุดติดหน้า ทางที่ดีก่อนใช้ ควรปัดแปรงกับหลังมือหลายๆครั้ง เพื่อให้ขนแปรงที่ไม่แน่นหลุดออกก่อน