ก่อนใช้เครื่องสำอางใหม่ ทดลองว่าแพ้หรือไม่ ให้ทดลองทาที่หลังมือ ตากแดด สักพักหนึ่ง ถ้าไม่มีอาการคันหรือเป็นผื่นแดง ใช้กับผิวหน้าได้