ยามนี้จะมีใคร นะจะใสฤทัยมอง
เห็นคุณกระบือทอง ผิวปองจะผูกพัน
คิดถึงทัพที่ศัตรู ประชิดอยู่บางระจัน
พม่ารุกโรมรัน ทะลุด่านทะลวงค่าย
ขุนศึกฮึกเหิมขวาง กระจะกลางมิกลัวตาย
ควายศึกฤห่างหาย สิฮึดสู้ตะลุยเคียง
สองเขากระทบดัง กระปิพังกระบือเพียง
วิญญาณสดับเสียง กระหวัดว่าประชาชัย
ถึงยามปกติวิถี ประดับศรี ณ ทุ่งไทย
เป็นเพื่อนกสิกรใน ทิวะไล่รติกาล
ลุถึงวสันต์ฉ่ำ มนะร่ำจะมุงาน
โดยแรงและเชี่ยวชาญ ปิติสานบถจร
คราดไถมิถดถอย จรดรอยมิอาทร
โถมถั่งดะดินดอน นินิตหมายนฤปรีดิ์
ตลอดศกจะใช้สอย ปณิธิคอยเต็มฤดี
รับใช้สุดชีวี ชีวิตวายมลายไป
ถึงตายสิยังค่า ภระพาเพริศพิไล
ทั้งตัวมิสูญไป คุณะในทุกอณู

นายเรืองศักดิ์ ละทัยนิล – ผู้ประพันธ์