ระบบงาน CASH SALE

ระบบงาน CASH SALE
CASH SALE คือระบบการขายด้วยเงินสด โดยใช้ในการบันทึกรายการขายให้กับลูกค้า โดยชำระค่าสินค้าที่ขายเป็นเงินสดหรือการบันทึกการขายสินค้าที่ลูกค้าชำระเงินทันที ทั้งในรูปแบบเงินสด เช็คหรือการโอนเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าจากการซื้อสินค้า

CASH =เงินสด,ใบสั่งจ่ายเงิน

SALE =การขาย,จำนวนที่ขายได้

ระบบการขายประกอบด้วย

-ใบบันทึกการขาย

-การขายด้วยเงินสด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำว่า ระบบงาน CASH SALEความเห็น (0)