​ญุมอะฮ์ : กิจกรรมร่วมทำอย่างต่อเนื่อง (Continuous Collective Exercise)

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครดิต: หลักการญุมอะฮ์ ร่วมกันปฏิบัติสิ่งดี ทำเป็นนิจกิจวัตรต่อเนื่อง


ชุมชนใดที่ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนนั้นมักมีปรากฏการณ์หนึ่งคล้ายๆ กัน คือ ที่นั่นจะมีกิจกรรมของชุมชน จัดโดยชุมชน เพื่อชุมชน และทำมันอย่างต่อเนื่อง เป็นการฝึกปรือการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่นวันนี้ ชุมชนกมาลุ้ล มีนบุรี มีงานวันรักษ์คูคลอง ที่ชุมชนแห่งนี้หากใครอยู่ใกล้จะสังเกตเห็นว่าเขาจัดกิจกรรมชุมชนบ่อยมาก นี่ยังไม่นับกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การละหมาดญุมอะฮ์ วันศุกร์ แล้วชุมชนได้อะไรจากการจัดกิจกรรมทำนองนี้บ้าง?
1) ได้ฝึกซ้อมความพร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน
2) ได้ฝึกทักษะการประสานงานภายใน ภายนอกเช่นต้องติดต่อประสานหน่วยงานภาครัฐ เอกชนมาสนับสนุน หรือมาร่วมเป็นแขกรับเชิญ
3) ได้ฝึกการออกแบบการนำเสนอของดีในชุมชน เช่น แปลงสาธิต ป้ายนิทรรศการต่างๆ ของกินของใช้ OTOP เป็นต้น
4) ได้ฝึกทักษะการจัดงาน เป็นแม่งาน (Event organizer)

สิ่งเหล่านี้ชุมชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โจทย์จริง เรียนแบบนี้ที่อื่นไม่มีให้เรียนรู้ ยิ่งทำเป็นเวลานาน ยิ่งเกิดทักษะความชำนาญมากขึ้น ชุมชนเข้มแข็งจะมีทักษะแบบนี้ด้วยการเรียนรู้จากของจริง

รูปภาพของ Thawat Matte

รูปภาพของ Thawat Matte

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)