สวัสดีครับสมาชิกทุกท่น
                ธรรมชาติสรรค์สร้างให้มนุษย์เกิดมา และมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอด ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกับใบไม มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที แต่เราหันมองตัวเองหรือไม่ว่าได้นำการเปลี่ยนแปลงมาเป็นการเรียนรู้ บริเวณลึกลับเราจะดึงออกมาใช้ได้อย่างไร จากการวิจัยพบว่า มนุษย์ได้ดึงออกมาใช้ร้อยละ 7 เท่านั้น การดึงศักยภาพมาใช้ให้เกิดปัญญา ต้องทำบ่อยๆ และฝึกวิปัสนาที่รู้แจ้งเห็นจริงก็สามารถควบคุมมันได้