วันนี้ได้รับมอบหมายงานที่อาจารย์สั่งและได้ลงมือปฏิบัติงานที่สั่งเพราะอาจารย์ไม่อยู่ วันนี้จุดหมายที่จะต้องทำให้ได้คือการส่งงานให้อาจารย์ให้ได้