การทดลอง  ปลูกผมด้วยเมล็ดถั่วเขียว                                                 อุปกรณ์                1.เมล็ดถั่วเขียว                2.สำลี , กระดาษทิชชู                3.เปลือกไข่                                การทดลอง                1.นำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำ  1  คืน                2.นำเปลือกไข่ที่เจาะเอาไข่ขาวและไข่แดงออกหมดแล้ว                3.นำเปลือกไข่นั้นมาเขียน ตา หู จมูก  ให้เหมือนกับหน้าคน                4.นำเปลือกไข่นั้นมาใส่สำลีหรือกระดาษทิชชูพอสมควร                5.นำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำแล้วมาใส่ในเปลือกไข่                6.รดน้ำให้ชุ่ม                                สรุปผลการทดลอง                เป็นการสรุปผลการทดลองที่เปรียบเทียบเมล็ดถั่วเขียวที่งอกขึ้นมาว่าเหมือนกับเส้นผมของคนถ้าของใครยาวและสวยงามครูจะมีรางวัลให้  นักเรียนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากทุกคนเอาใจใส่ดูแลการเพาะเมล็ดถั่วเขียวกันเป็นอย่างดีเพื่อจะให้ผมของตัวเองยาวสวยและจะได้รับรางวัล