ชว่งนี้ฝนตกทุกวันเลยน่าเบื่อมาก ทำอะไรไปไหนก็ไม่สะดวก การเดินทางก็ยากลำบาก เสื้อผ้าตากตั้งหลายวันกว่าจะแห้ง โครตเซ็งเลย