การเรียนในวันนี้อาจารย์ไม่อยู่อาจารย์เลยสั่งงานไว้ งานที่อาจารย์สั่งคืองานมายแม็บเรื่องที่สนใจตามความพอใจของตนเอง วันนี้ก็เลยทำงานที่อาจารย์มอบหมาย