วันนี้ผมได้ลาป่วยกับทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กรมอนามัย) 1วันครับ