วันนี้อากาศแจ่มใสมาก…ฝนคงลาสั่งฟ้าทางใต้ชั่วคราว...ตามทางที่ผ่านมา...

สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ล้วนแต่มีความรักที่จะดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางที่เลือกเดินทั้งนั้น...จากการสังเกตุความระมัดระวังขณะเดินบนขอบถนน หรือจะข้ามทาง...

การระวังรักษาสถานที่ให้มีความสะอาดตาพาสะอาดใจเมื่อได้มอง...ชวนให้คิดถึงคำพระที่ว่า...ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมจักพิทักษ์จริงเฉพาะผู้ประพฤติธรรม เราจักไม่กระทำสิ่งต่ำทราม จักประพฤติดีงาม เพื่อความเจริญ...

คือผมเกิดมุมคิดว่า...เพราะเรารักตนเอง...เราจึงรักคนอื่น...เพราะเรารักโลกนี้...โลกนี้ก็รักเรา...

เพราะเรารักสถานที่อยู่...เราจึงหมั่นทำความสะอาด...ทำให้คนอื่นมาเที่ยวชื่นชมในความสะอาดในความงดงาม...เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะเราดูแลด้วยความรัก...

ความเอาใจใส่...คนงามเพราะเขาดูแลตนเองให้งามทั้งภายนอกและภายใน...งามภายในด้วยธรรม...ทำให้จิตใจงดงามครับแสดงว่า...คนงามเพราะรักษาตัวให้สะอาดกาย สะอาดวาจาและสะอาดจิตใจอยู่เสมอนั้นเอง...