ตอนที่ 11

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 9  ว่าด้วยการจัดการพลังลี้ลับ   ให้พลังลี้ลับทีมีอยู่ใน CAS เข้ามาช่วยหนุนเสริมสู่ความสำเร็จตามปณิธานความมุ่งมั่น   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช