160917-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด V – Verse & stanza

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Verse นาม

(DPWE) อธิบาย นาม “VERSE” มีหลายความหมาย

แต่มี “เพียงหนึ่งเดียวที่ถูกต้องแท้จริง”

คือ “one line of a poem” (บทกวีบรรทัดหนึ่ง)

มาจาก Latin หมายถึง “a turning” ซึ่งใช้อย่างถูกต้อง เมื่อบทกวี ต้องขึ้นบรรทัดใหม่

มักสับสน “verse” กับ “stanza”

ที่หมายถึง “หลายบรรทัดติดต่อกัน”

ถูกนำมารวมกันตาม “แบบแผนการสัมผัส” (pattern of rhyme)

และ “จัดรูปเป็นชุดของกลุ่มที่คล้ายกัน ให้เป็นกวีบทหนึ่ง”


Stanza นาม ออกเสียงเน้นที่ พยางค์ แรก “stan-zuh”

(WordNet) อธิบาย นาม “stanza”

เป็น “จำนวน แถวบรรทัด” ที่กำหนดตายตัว ของ “verse”

จัดรูปเป็น บทกวี หน่วยหนึ่ง

(RHWD) ให้คำจำกัดความ นาม “stanza”

ว่าคือ “การจัดวาง บรรทัด จำนวนหนึ่ง” (ปกติ สี่บรรทัดหรือมากกว่า)

(บางครั้งมีความยาว จำกัดตายตัว) (fixed length)

ตามแบบแผน ของ “จังหวะหรือสัมผัส” (meter or rhyme)

จัดให้เป็น “รูปแบบของบทกวี หมวดหนึ่ง” (a division of a poem)


VERSED Adj.

(AHD) ให้คำจำกัดความ “VERSED”

“คุ้นเคยรู้จักเป็นอย่างดี” ผ่าน การศึกษา หรือ ประสบการณ์

หรือ “มีความรู้อย่างดี” (knowledgeable) หรือ “ชำนิชำนาญ” (skilled)

‘She is well versed in classical language.’

‘He had become well versed in employment law.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)