เศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมบำบัด


กิจกรรมบำบัด และ เศรษฐกิจพอเพียง ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือพึ่งพา และพัฒนาตนเอง

"เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตบนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่“ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง"

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมบำบัด มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาความสุขความสามารถของคนทุกเพศทุกวัย จุดมุ่งหมายคือ การมีความสามารถที่จะดูแลตนเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นำความสุขให้แก่ชีวิต

การใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของกิจกรรมบำบัด

ความพอประมาณ : การจัดกิจกรรมให้กับผู้รับบริการควรเป็นไปตามสมควร จะไม่เหมาะสมหากมีการมอบกิจกรรมที่มากเกินไปเพื่อหวังผลอันรวดเร็ว ทั้งนี้แล้วเราควรคำนึงว่ากระบวนการทางกิจกรรมบำบัดต้องใช้เวลาและความพอประมาณ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ความมีเหตุผล : ในทุกกิจกรรมจำเป็นต้องมีเป้าหมาย มีความหมาย และมีความดีงาม ทั้งนี้แล้วนักกิจกรรมบำบัดจะต้องคำนึงว่ากิจกรรมนั้นมีคุณสมบัติครบหรือไม่

ภูมิคุ้มกัน : นักกิจกรรมบำบัดจะต้องคำนึงถึงผลของการทำกิจกรรม รวมไปถึงอุปสรรค หรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม เพื่อที่จะรับมือกับปัญหา และแก้ไขได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความรู้ : นักกิจกรรมบำบัดต้องมีความรู้ทางวิชาชีพ รวมไปถึงมีทักษะชีวิต การคิดวิเคราะห์ มีความรอบคอบ รู้จักวางแผนจัดกิจกรรมให้แก่ผู้รับบริการ

คุณธรรม : นักกิจกรรมบำบัดจะมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย

จะเห็นได้ว่า กิจกรรมบำบัดสามารถใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงได้ เพราะว่ามีเป้าหมายเพื่อความสุขในชีวิตเหมือนกัน

หมายเลขบันทึก: 614939เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2016 21:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กันยายน 2016 21:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี