กิจกรรมบำบัดกับเศรษฐกิจพอเพียง ความแตกต่างที่เหมือนกัน...?

  • กิจกรรมบำบัด ในความคิดของผม คอการรักษาผู้ป่วยให้มีความสุข ให้ผู้คนใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของผม คือการที่คนๆหนึ่ง สามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่ได้อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนหรือไม่เป็นภาระของใคร ไม่ก่อปัญหาสังคม พึ่งพาตนเองได้

สองอย่างนี้มีความเหมือนกันตรงที่ในด้านกิจกรรมบำบัด ถ้าเปรียบว่าเราช่วยเหลือตนเอง ช่วยให้ตัวเองสามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ ยอมรับได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่และไม่รู้สึกไร้ค่า มีความสุขในในทางเศรษฐกิจพอเพียง ก็เปรียบดังเช่น เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ไม่เกิดความทุกข์ ไม่โหยหาสิ่งอื่นใดอีกในชีวิตมีความสุขในชีวิตปัจจุบัน

สองสิ่งนี้ ถ้าไม่คิดวิเคราะห์ดีๆ มองเผินๆ อาจะคิดว่าต่างกันคนละขั้ว แต่เมื่อคิดดีๆแล้ว ทั้งกิจกรรมบำบัดและเศรษฐกิจพอเพียงต่างก็เน้นพัฒนา ช่วยเหลือ ให้บุคคลบุคคลนึง มีชีวิตที่มีความสุข เห็นคุณค่าของชีวิตตนเอง ไม่โหยหาสิ่งอื่นใด และใช้ชีวิตโดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นและสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีรวมถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นในทุกๆวัน :)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกกิจกรรมบำบัดในมุมมองของผม :)ความเห็น (0)