กิจกรรมบำบัดศึกษา

ธันยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประทับใจวิชากิจกรรมบำบัดอย่างไร

ประทับใจสาขาวิชานี้ เพราะดิฉันเองคิดว่า วิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพทีน่าสนใจมากวิชาชีพหนึ่ง สิ่งแรกที่เห็นได้คือ เป็นวิชาชีพที่คนยังไม่ค่อยเข้าถึง

ทำอย่างไร เราถึงเอากิจกรรมที่ทำอยู่ทุกวัน มาเป็นการรักษาผู้ป่วยได้

ผู้ป่วย จะสามารถดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นปกติได้อย่างไร หากตัวเขาเองไม่สามารถทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้

หากผู้ป่วยมีแต่กำลัง แต่ไม่รู้จักการดำเนินชีวิตประจำวันเท่าที่ทำได้ในขณะป่วยอย่างถูกวิธี ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างคล่องแคล่วได้

ดังนั้น ดิฉันจึงคิดว่าวิชาชีพนี้ เป็นวิชาชีพที่น่าประทับใจมาก -160918-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธันยาความเห็น (0)