วันที่ 50 ขึ้นเรื่องใหม่และเตรียมงานวันภาษาไทย (28 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เนื่องจากเมื่อวานได้ทำการสอบเก็บคะแนนท้ายบทเรียนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป. 3 ไปแล้ว วันนี้จึงได้ขึ้นเรื่องใหม่ในบทที่ 3 เรื่องแผนภูมิรูปภาพและแผนูมิแท่ง นักเรียนต่างให้ความสนใจเพราะเป็นเนื้อหาใหม่ที่ยังไม่เคยเรียน ประกอบกับวันนี้ดิฉันมีสื่อรูปภาพที่น่าสนใจและการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้เพลงก็เร้าความสนใจของนักเรียนได้ไม่น้อย ทำให้การขึ้นเรื่องใหม่ในวันนี้ประสบความสำเร็จ

และในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนก็ได้ไปช่วยจัดสถานที่งานวันภาษาไทย ซึ่งก็ได้เห็นทั้งดอกไม้ที่เราจัด บอร์ดผลงานนักเรียนที่เราจัด ประกอบกันทำให้สถานที่ดสวยงามมากขึ้น ภูมิใจจริง ๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)