วันที่ 47 สุขภาพ : สับเปลี่ยน (25 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ก็จัดเต็มเลยทีเดียว เริ่มจากวันนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพของนักเรียน ด้วยความที่เป็นครูห้องพยาบาลเร่วมกับครูพี่เลี้ยง จึงได้รับหน้าที่พานักเรียนไปตรวจสุขภาพ เริ่มจากการตรวจค่าสายตา ตรวจเล็บ ฟัน ผม การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รู้ปัญหาทางสุขภาพของนักเรียน เช่น สายตาสั้น ฟันผุ และมีเหา ซึ่งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้ดำเนินการแก้ไขและดูแลสุขภาพนักเรียนให้ดีขึ้นต่อไป...


ต่อมาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.2 วันนี้มีการสับเปลี่ยนห้องสอน เนื่องจากนักเรียนชั้น ป. 4 เรียนวิชาภาษาจีนแล้วต้องการใช้สื่อวีดิทัศน์ซึ่งอยู่ในห้อง ป. 2 ทั้ง ๆ ที่ดิฉันก็ต้องใช้สื่อเหมือนกัน แต่ด้วยความเป็นผู้น้อยจึงเสียสละให้และทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการสอนโดยใช้กระดานแทน อย่างไรก็ตาม ดิฉันได้เตรียมบัตรคำให้นักเรียนได้เล่นเกมจับคู่คำศัพท์และความหมายไว้ให้นักเรียนเล่นแข่งกัน จึงทำให้บรรยากาศการเรียนมีความสนุกสนานและเป็นปกติ แม้จะไม่ได้เรียนในห้องเรียนของตนเอง


แล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้สำเร็จ และมันก็สำเร็จ !


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)