​วันที่ 49 ผอ.มาแล้วว (22 กรกฎาคม 2559)

และแล้วก็มาถึง ผอ. มานิเทศเองเต็ม ๆ วันนี้ กับการสอนคณิตศาสตร์ แบบโอเพนครั้งแรก ได้ยินเพื่อนๆบอกมาหลายคนว่า ผอ.จะเข้านิเทศคณิตด้วยเนื่องจากท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซึ่งต้องร่วมสะท้อนผล รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีพอสมควรกับชั่วโมงนี้ เนื่องจากเป็นชั่วโมงสุดท้ายในหน่วยนี้ เรื่องการหาร เด็กส่วนใหญ่เข้าใจคอนเซ็ปที่ต้องการสื่อให้ และให้ความร่วมมือในก่ารทำกิจกรรมเป็นอย่างดีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)