​วันที่ 51 คณิตจ๊า (26 กรกฎาคม 2559)

การบ้านข้อที่ 1 พวกเราแบ่งลูกอม 48 เม็ดให้เด็ก 9 คน คนละเท่าๆ กัน เด็กจะได้รับลูกอมคนละกี่เม็ด และเหลือลูกอมกี่เม็ด

การบ้านข้อที่ 2 พวกเราแบ่งลูกอม 48 เม็ดให้เด็ก 8 คน คนละเท่าๆ กัน เด็กจะได้รับลูกอมคนละกี่เม็ด

            วันนี้เป็นการสอนคณิต เริ่มหน่วยใหม่ต่อยอดจากหน่อยที่แล้ว เรื่องการหารในแนวตั้ง แผนนี้จะเป็นการทบทวนและตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนในการหารแนวตั้ง โดยใช้สถาณการณ์  “จอมตองได้รับการบ้านคณิตศาสตร์มาสองข้อ เพื่อให้คำนวณหาคำตอบจากโจทย์ปัญหา  โดยครูกำหนดให้ใช้วิธีการหารในแนวตั้ง  ให้นักเรียนช่วยจอมตองคำนวณหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบของการบ้านทั้งสองข้อนี้”

จากนั้นก็ให้คำชี้แจงกิจกรรม

1. จงหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โดยใช้การหารในแนวตั้ง

2. ให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบที่ได้

3. จากโจทย์ปัญหาข้อที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการหารในแนวตั้ง

ซึ่งชั่วโมงนี้ทำให้รู้เลยว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหารแนงตั้งได้ โดยเฉพาะช่วงสรุปที่สุ่มนักเรียนออกมาแสดงวิธีทำ และนักเรียนยังไม่สามารถพูดอธิบายวิธีคิดของตนเองได้ขนาดมีวิธีคิดของตนเองที่ได้เขียนร่วมกับกลุ่ม แสดงว่านักเรียนไม่ได้ช่วยเพื่อนคิดเลย เพราะฉะนั้นในคาบต่อไปจึงพูดกับครูพี่เลี้ยงว่าต้องเข้าไปจี้ทีละกลุ่มให้ทุกคนได้ทำ งั้นหน่วยนี้ก็ไม่ต่อไม่ได้แน่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)